HENNY W. BOOR

(Cultuurplatform Rhenen)

 

Ik ben Henny W. Boor. Zeven jaar geleden ben ik gestart met het menu

Kunst, Cultuur en Historie van het Cultuurplatform. Scholen kunnen uit dat menu

een keus maken en nemen contact op met de coördinator. Uitgevoerde onderwerpen

laten leuke verslagen, werkstukken en foto’s zien. De leerlingen waren enthousiast

en zo gemotiveerd dat ze zelf wel in de grond wilden graven op zoek naar bijzondere

voorwerpen.

 

De inzet van het menu is echter vrijblijvend voor leerkracht en school.

Uit het onderwijs is nu de vraag gekomen om een kant en klaar lespakket voor groep

5/6. Een lespakket dat verankerd is in het curriculum. De basisschoolleerlingen

worden zich dan al jong bewust van de rijkdom aan erfgoed van Rhenen. Mijn

enthousiasme voor dit project heeft ook onze burgemeester en de wethouder van

onderwijs enthousiast gemaakt.

 

Zij kwamen met praktische tips en aanbevelingen,

evenals de directeur van Stadsmuseum Rhenen. Met mijn achtergrond als docent en

als leerplanontwikkelaar en projectleider bij stichting leerplanontwikkeling (SLO) te

Enschede zie ik dit project als een grote bijdrage aan de cultuurhistorische

ontwikkeling van de kinderen in de Gemeente Rhenen. Een stad waarop je trots mag

zijn.


HENNIE KOSTER

(Directeur Willem Teellinckschool Achterberg)

 

Cultuuronderwijs en dat over onze eigen stad Rhenen! Dat is wat onze kinderen

nodig hebben: een goed verhaal, een plaatselijke context, een rijke plaatselijke

historie, een goed ingericht museum en een enthousiaste juf of meester die cultuuronderwijs een warm hart toedraagt.


JAN DE OLDE

(voorheen basisschoolleerkracht in Rhenen, nu docent cultuurgeschiedenis aan pabo Driestar Educatief en onderwijsontwerper)

 

Samen met kinderen een akker afstruinen, op zoek naar resten van vroeger.

Zwerfkeien zoeken. Muntjes determineren. Vertellen! Meer dan tien jaar lang ben ik

als basisschoolleerkracht met de groepen vijf en zeven op pad geweest in Rhenen.

Nu mag ik er onderwijs over ontwerpen voor de basisscholen in Rhenen.Ik hoop dat ik je enthousiasme weet te raken en tegelijk een praktisch concept kan maken waarmee je goed kunt werken. Ik ben benieuwd naar je reactie!


CONCHITA DE JONG

(Bureau Art, Culture and Education)

 

Waarom cultuur onderwijs, waarom PEER?

De wereld om ons heen is gevormd door mensen of door de natuur en heel vaak een

combinatie van die twee. De dingen om ons zijn niet voortgekomen uit toeval, de

huizen en poorten niet, maar ook de akkers en waterwegen niet. Die dingen vertellen

allemaal verhalen.

 

En het is belangrijk dat wij kinderen die verhalen vertellen. Juist

van de wereld dichtbij. Want als je het verhaal van de wereld om je heen kent,

herken je ook dat er verhalen zitten in de werelden waarin anderen leven, dichtbij en

ook verder weg.

 

Kinderen bij de hand nemen en leren kijken waardoor ze vragen

gaan stellen en de wereld beter begrijpen. Dat is altijd de drijfveer geweest in mijn

werk en daarom voel ik mij bij PEER helemaal thuis!

 

-Team Peer